Prirodni oblici kretanja

Biotička motorička znanja ili prirodni oblici kretanja, motorički su programi koji omogućavaju uspješno savladavanje prostora, prepreka, otpora i uspješnu manipulaciju objektima. Ove vještine su korisne i važne za razvoj osnova motorike na kojima se kasnije mogu graditi kompleksne i zahtjevne motoričke vještine. Aktivnosti u okviru biotičkih motoričkih znanja dijele se na:

–    Uspješno savladavanje prostora (valjanje, kotrljanje, puzanje, hodanje i trčanje),
–    Uspješno savladavanje prepreka (balansiranje, provlačenje, naskoci, saskoci, preskoci, penjanje, silaženje),
–    Uspješno savladavanje otpora (držanje, upiranje, vučenje, guranje, podizanje, nošenje, navlačenje, nagurivanje),
–    Uspješno manipulisanje objektima (dodavanje i bacanje, hvatanje, vodjenje i žongliranje).

Ovladavanje najrazličitijim oblicima kretanja stvara mogućnost da se i druga motorička znanja brže i lakše nauče i usvoje. Osoba bogatih motoričkih znanja ponaša se u sportskom životu jednako kao osoba koja zna strane jezike u društvenom životu – lako se snalazi!

Putem prirodnih oblika kretanja poboljšavamo motoričke i funkcionalne sposobnosti kao što su: koordinacija, fleksibilnost, ravnoteža, agilnost, preciznost, snaga, brzina i izdržljivost.