Mjerenja

Mjerenjima i procjenama dobija se uvid u antropometrijske karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti svakog  polaznika Škole sporta Casper. Program za dalji razvoj bazičnih i motoričkih sposobnosti se prilagođava potrebama svakog djeteta u skladu sa rezultatima mjerenja. U toku godine se pored inicijalnih vrše još dva mjerenja kojima će biti izmjereno tranzitivno i finalno stanje polaznika.
Svi testovi su prilagodjeni djeci uzrasta od 5 do 10 godina.

Mjerenja obuhvataju:

Antropometrijske karakteristike:
–  Visina
–  Težina

Motoričke i funkcionalne sposobnosti:
–    Poligon natraške
–    Slalom sa tri lopte
–    Taping rukom
–    Pretklon raznožno u sijedu
–    Skok u dalj iz mjesta
–    Sprint iz visokog starta
–    Podizanje trupa
–    Izdržaj u zgibu

Pored izvršenih mjerenja, za polaznike Škole se organizuju i redovni ljekarski pregledi.