Mjerenja

 

Mjerenjima i procjenama dobija se uvid u antropometrijske karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti svakog  polaznika Škole sporta Casper. Program za dalji razvoj bazičnih i motoričkih sposobnosti se prilagođava potrebama svakog djeteta u skladu sa rezultatima mjerenja. U toku godine se pored inicijalnih vrše još dva mjerenja kojima će biti izmjereno tranzitivno i finalno stanje polaznika.
Svi testovi su prilagodjeni djeci uzrasta od 5 do 10 godina.

Mjerenja obuhvataju:
Antropometrijske karakteristike
- visina
- težina

 

Motoričke i funkcionalne sposobnosti
-    Poligon natraške
-    Slalom sa tri lopte
-    Taping rukom
-    Pretklon raznožno u sijedu
-    Skok u dalj iz mjesta
-    Sprint iz visokog starta
-    Podizanje trupa
-    Izdržaj u zgibu

Pored izvršenih mjerenja, za polaznike škole se organizuju i redovni ljekarski pregledi.