Sportske discipline

 

U programski sadržaj Škole sporta Casper uvrštene su i sportske dicipline čiji je sadržaj prilagodjen mogućnostima djece.
Tu spadaju
•    bazični sportovi:
-    atletika,
-    gimnastika i
-    ples
•  sportovi sa loptom:
-    fudbal,
-    rukomet (mini rukomet),
-    košarka i
-    odbojka.
Polaznici će steći osnovna sportska znanja i vještine iz sportskih disciplina, a na osnovu stečenog iskustva, pokazanog talenta i interesovanja, moći će da odaberu sportsku disciplinu kojom će se baviti u budućnosti.