Pravila pristupanja

Molimo roditelje da poštuju pravila Škole sporta Casper, jer su ona nastala prvenstveno kako bi zaštitila Vašu djecu, a pored toga omogućila što efikasniji i kvalitetniji rad.
Da bi djeca pristupila Školi sporta Casper neophodno je da njihovi roditelji potpišu ugovor i upisni obrazac. Registrovani članovi imaju pravo na osiguranje od eventualnih povreda i godišnji ljekarski pregled.
Roditeljima nije dozvoljeno da prisustvuju časovima naše Škole, jer će djeci odvraćati pažnju dok uče nove vježbe, te narušavaju autoritet trenera.
Izuzetak predstavlja najmlađa starosna grupa, jer se tu dešavaju prva odvajanja od roditelja i može biti prisutan strah, pa je u tom slučaju dozvoljeno prisustvo jednog od roditelja uz obaveznu konsultaciju sa trenerom. Ako se djete ne privikne za vrijeme prve dvije sedmice rada, smatramo da dijete nije dovoljno sazrelo za  pohadjanje programa naše Škole i da trebamo sa njegovim polaskom u Školu sporta Casper pričekati još godinu dana. Molimo sve roditelje naših polaznika da izbjegavaju komunikaciju sa trenerom u toku trajanja treninga. Ako je to neophodno, molimo Vas da rukom date znak treneru i pričekate da Vam trener priđe.

Članovi koji žele istupiti iz Škole sporta “Casper” dužni su obavijestiti trenere o svom odlasku kako bi raskinuli ugovor.

Upisni obrazac možete preuzeti ovdje

Ugovor možete preuzeti ovdje

Komentariši