Lokacije

Banja Luka 78 000
Ulica: Srpska 30,
Sala Katoličke gimnazije

Laktaši 78 250,
Ulica: Nemanjina bb

Sportska dvorana

Trn 78250,

Ulica: Dositejeva 34,

Sala JU OŠ “Desanka Maksimović”