Treneri

FILIP BABIĆ
Profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rođen je 11. septembra 1986. godine u Banjoj Luci.

Tokom studiranja bio je predsjednik Komisije za sport na Univerzitetu u Banjoj Luci. Posjeduje međunarodnu licencu učitelja alpskog skijanja i međunarodnu licencu „Spasilac na otvorenim vodama“. Pohađa master studije na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Univerziteta u Banjoj Luci.

Aktivno je igrao fudbal 12 godina, a od 2012. godine trenira floorball u floorball klubu “Gromovi” sa kojima je višegodišnji prvak BiH. Od osnivanja Škole sporta „Casper“ radi kao trener, od februara 2014. godine radi kao trener u našoj Školi fudbala, a od februara 2020. godine i kao trener floorball-a.

VUK TODOROVIĆ
Profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rođen je 27. novembra 1986. godine u Sremskoj Mitrovici.

Na Univerzitetu u Novom Sadu, 2012. godine završio je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. U Beogradu na vojnoj akademiji 2016. godine završava školu za rezervne oficire i dobija čin potporučnika oklopnih jedinica. Više od deset godina igrao je fudbal. Tokom studiranja radio je kao kondicioni i fitnes trener. Poseduje licencu instruktora rolera, a takođe je i licencirani trener američkog fudbala.

Od 2015. godine je trener u Školi sporta “Casper” a radi i kao Profesor fizičkog vaspitanja u SC Ljubiša Mladenović u Banjoj Luci.

SAŠA TRUBAJIĆ
Profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rođen je 30. decembra 1993. godine u Banjoj Luci.

Na Univerzitetu u Banjoj Luci 2020. godine završio je Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. Tokom studiranja bio je učesnik i koordinator na nekoliko projekata i istraživanja, a zapažene aktivnosti ostvaruje u radu sa osobama sa poteškoćama u razvoju.       Posjeduje IAAF kids athletics licencu, kao i niz drugih spasilačkih certifikata i licenci koje ostvaruje kao dugogodišnji član Gorske službe spasavanja Banja Luka. Aktivno je igrao fudbal 11. godina.

Od 2020. godine radio kao trener u Školi sporta “Casper”.

ILIJA STIJEPIĆ
Profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rođen je 08. januara 1987. godine u Prijedoru.

Osnovne studije na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta na Univerzitetu u Banjoj Luci završava 2009. godine kao najmlađi student u generaciji, a zvanje Magistra nauka stiče 2013. godine. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 2019. godine stiče zvanje Doktora nauka iz oblasti Fizičke kulture. Ima nekoliko objavljenih naučnih i stručnih radova. Aktivno je igrao odbojku 10. godina, nakon čega radi kao trener odbojke mlađih uzrastnih kategorija.

U “Casperu” je od osnivanja 2009. godine, a u Prijedoru od 2017. godine vodi Školu odbojke “Casper”.

DRAGANA MARJANOVIĆ
Profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rođena je 07. novembra 1987. godine u Doboju.

Osnovnu školu i gimnaziju završava u Tesliću, a Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci upisuje 2006. godine i završava ga 2011. godine kao student generacije. Trenerskim pozivom bavi se od 2012. godine, radila je četiri godine kao trener odbojke sa mlađim školskim uzrastom, a kao trener u Školi sport “Casper” radi od 2017. godine.

NATAŠA MILOSAVAC
Profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rođena je 19. novembra 1991. godine u Banjoj Luci.

Aktivno se bavi plesom od desete godine. Tokom karijere radila je četiri godine kao trener i koreograf hip-hop plesa mlađih uzrasnih kategorija. Tokom 2013. godine stekla je zvanje fudbalskog sudije Fudbalskog saveza RS, a od 2015. godine obavlja i dužnost delegata.

Fakultet fizičkog vaspitanja u Banjoj Luci završava 2014. godine, od kada radi i kao trener u Školi sporta “Casper”.

SVETLANA JOVIČEVIĆ
Profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rođena je 20. oktobra 1993. godine u Ilidži.

Devet godina trenirala je Ju-jutsu, gdje je položila za crni pojas. Osvajala je mnogobrojne nagrade i priznanja u ovom sportu, a jedno od njih je drugo mjesto na Evropskom prvenstvu u Padovi 2011. godine. Tokom studiranja volontirala je na velikom broju sportskih takmičenja, naučnih radova i projekata, a učestvovala je i na međunarodnim razmjenama studenta. 

U Školi sporta “Casper” radi kao trener od 2018. godine, a Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci završava 2019. godine.