Kontakt sa trenerom

Kontakt sa trenerom je izuzetno važan. Oni su partneri koji zajedno rade na tome da omoguće pravilan razvoj djece.

Škola sporta ima veoma raznovrstan program u godišnjem ciklusu i može se desiti da neku aktivnost polaznik ne prihvati najbolje, zato je bitna komunikacija kako bi dobili pravovremenu informaciju i učinili sve da dijete ostane što duže uključeno u sportske aktivnosti.
Roditelji mogu slobodno prije i poslije treninga da razgovaraju sa trenerima, da zatraže ili daju savjet, prijedlog, sugestiju ili ulože žalbu.

Takođe mogu da komuniciraju sa trenerima putem telefona, sms-a, e-mail ili web stranice.

Ako dijete nije došlo na treninge više od dva puta, molimo Vas da razlog izostanaka prijavite treneru.