Kontakt sa trenerom

Kontakt sa trenerom je izuzetno važan. Oni su partneri koji zajedno rade na tome da omoguće pravilan razvoj djece.
Roditelji mogu slobodno prije i poslije treninga da razgovaraju sa trenerima, da zatraže ili daju savjet, predlog, sugestiju ili ulože žalbu.
Takođe mogu da komuniciraju sa trenerima putem telefona, sms-a, e-mail ili web stranice.
Ako djete nije došlo na treninge više od dva puta, molimo Vas da razlog izostanaka prijavite treneru.