Treneri saradnici

kasperovci

 

MAJA ŠTRKIĆ
Profesor fizičkog vaspitanja i sporta

•Rođena je 07.01.1982. godine u Banjoj Luci
•O sedme do desete godine bavila se plivanjem u PK “TERMAL” iz Laktaša, nakon čega se počinje aktivno baviti košarkom u KK “LAKTAŠI“,
• Kroz cijelo svoje odrastanje bila je uključena u rad KUD “Slavko Mandić” iz Laktaša sa kojim je bila na brojnim međunarodnim festivalima širom Evrope,
•Radi kao trener plivanja u PK “DELFIN” iz Laktaša i kao plivački sudija u Plivačkom savezu Republike Srpske.