PRAVO VRIJEME ZA ODBOJKU

SKOLA ODBOJKE 2

Specijalizaciji u sportskim aktivnostima treba da prethodi višestrano i bazično razvijanje fizičke pripremljenosti djece, kao i usvajanje i usavršavanje osnovnih motoričkih znanja. Od samog početka našeg rada u februaru 2011. godine smatramo da tek kada se jednom uspostavi široka baza sposobnosti i znanja, može se ići sa odabirom sporta. U periodu predškolskog i ranog školskog uzrasta, to jest od četvrte do desete godine, boraveći u Školi sporta „Casper“ djeca sazrijevaju za izbor sporta za koji imaju najviše talenta i interesa. Pošto sada imamo polaznike koji ispunjavaju preduslove za odabir sporta kojim će se baviti u budućnosti,  od februara 2015. godine pokrenuli smo novi program Škola odbojke u Banjaluci, a od septembra 2017. godine i u Prijedoru. Naši polaznici i svi zainteresovani uzrasta od desete do četrnaeste godine, ili mlađi koji zadovolje definisane kriterijume mogu pohađati navedeni program Škole odbojke. Cilj ovog programa je da se radi na usmjerenom sportsko-motoričkom razvoju, te početak sportske specijalizacije u odbojci. U radu sa djecom navedenog uzrasta još uvijek dominira višestrani i osnovni razvoj fizičkih sposobnosti, uz uvažavanje senzitivnih faza, dok je tehničko-taktičko učenje prilagodjeno njihovom uzrastu. U koncipiranju treninga smo obratili pažnju na detaljnije motoričko učenje, dalji razvoj funkcionlnih i motoričkih sposobnosti, savladavanje specifičnih trenažnih vježbi, te uključivanje u takmičenja u okviru kojih želimo vrednovati dotadašnje sportske pripreme i stvoriti dopunski motivacioni faktor za dalje treniranje.