SPORTSKE ANIMACIJE SA “KASPEROM”

Tokom cijele godine Škola sporta “Kasper” radi veliki broj sportskih animacija na različitim lokacijama, to
su ulice, trgovi, bazeni, kupališta, klizališta, dvorane, skijališta, tržni centri, itd. Širom Bosne i
Hercegovine (Banja Luka, Sarajevo, Prijedor, Bijeljina, Neum, Modriča, Gradiška, Teslić, Prnjavor, Laktaši,
Vlašić), u saradnji sa vladinim i nevladinim organizacijama, opštinama i gradovima organizovali smo
različite vrste sportskih animacija na kojima učestvuje i po nekoliko stotina aktera. Koncept sportskog
događaja kreiramo u saradnji sa naručiocem i prilagođavamo ga potrebama učesnika koji su različitih
sposobnosti i životne dobi (od predškolskog uzrasta do starije životne dobi).
Kontinuirano Škola sporta “Kasper” nabavlja rekvizite kako bi mogli zadovoljiti i najzahtjevnije klijente
novim sadržajima i novinama koje se nude na svjetskom tržištu sportske industrije.